Bảo Hiểm Ung Thư

Lá chắn vững vàng trước ngàn bất trắc

Bồi thường khoản bảo hiểm cố định để chi trả chi phí điều trị tại thời điểm phát hiện ung thư

Dự phòng tối ưu
Giá trị bảo hiểm lên đến VND 200 triệu.
Đăng ký dễ dàng
Không cần giấy tờ y tế rườm rà Không cần thủ tục phức tạp.
Quyền lợi bổ sung
Quyền lợi bổ sung hấp dẫn giúp người được bảo hiểm yên tâm trong mọi tình huống.
Bảo vệ mọi giai đoạn
Bảo vệ trong trường hợp phát hiện ung thư sớm, ung thư muộn hoặc tử vong do ung thư.

Phạm vi bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm Ung thư sẽ bao gồm phạm vi bảo hiểm cụ thể sau đây

Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN
100,000,000
TOÀN DIỆN
200,000,000
1.a. Bệnh Ung thư giai đoạn sớm 25,000,000 50,000,000
1.b. Bệnh Ung thư giai đoạn trễ 100,000,000 200,000,000
Quyền lợi bổ sung
2. Tử vong do Ung thư 4,000,000 8,000,000
3. Tử vong do tai nạn 4,000,000 8,000,000

 

Lưu ý:

Trường hợp nếu đã chi trả quyền lợi cho bệnh Ung thư giai đoạn sớm, sau đó phát sinh chi trả Ung thư cho giai đoạn trễ thì Bảo hiểm PVI sẽ chỉ trả số tiền bồi thường chênh lệch. Trong mọi trường hợp, tổng các quyền lợi bảo hiểm được chi trả không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa của Chương trình lựa chọn.

Phí bảo hiểm

Gói bảo hiểm CƠ BẢN NÂNG CAO
Số tiền được bảo hiểm  100,000,000 200,000,000
Phí bảo hiểm :
– Nữ 30t
– Nữ 35t
266,000
431,000
531,000
861,000
Phí bảo hiểm :
– Nam 30t
– Nam 35t
233,000
422,000
465,000
843,000
Phí bảo hiểm sẽ được áp dụng theo từng độ tuổi và giới tính
Đối tượng loại trừ Bảo Hiểm

1. Ung thư hoặc tử vong do Ung thư:

- Ốm đau hoặc thương tật ngoài ung thư

- Bệnh có sẵn

- Bệnh lý bẩm sinh

- Bệnh có triệu chứng ung thư trong thời gian chờ

- HIV/ AIDS

2. Tử vong do tại nạn hoặc NĐBH tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động thể thao nguy hiểm

Thời điểm Bảo hiểm có hiệu lực
T = 0 Tai nạn: Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đóng phí đầy đủ.
T = 90 Sau khi có chuẩn đoán mắc bệnh ung thư lần đầu
T = 90 Tử vong do bệnh ung thư
LƯU Ý:
1. Chi trả 1 lần duy nhất
2. Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày sau khi có chuẩn đoán bệnh

Ví dụ minh họa

HOÀN CẢNH:

Chị D tham gia bảo hiểm bệnh ung thư, 3 tháng sau khi tham gia bảo hiểm chị D phát hiện bệnh ung thư giai đoạn trễ, sau đó 5 tháng sau chị D tử vong do bệnh Ung Thư.

Vậy quyền lợi bảo hiểm chị D được PVI chi trả như thế nào?(KH đang tham gia gói Toàn diện và thỏa điều kiện bảo hiểm)

Giải đáp:

Căn cứ quyền lợi Bảo Hiểm trường hợp này Chị D sẽ được chi trả 2 quyền lợi bảo hiểm

1. Chi trả quyền lơi “Ung thư giai đoạn trễ”: 300 triệu đồng

2. Chi trả quyền lợi “Tử vong do ung thư”: 12 triệu đồng 

=> Tổng số tiền chị D được PVI chi trả: 312 triệu đồng.