Bảo hiểm Sốt Xuất Huyết

Lá chắn tối ưu phòng ngừa dịch bệnh

Gạt bỏ lo toan chi phí điều trị bệnh và nằm viên do Sốt xuất huyết

Chi phí hợp lý
Phí cực kỳ rẻ: chưa đến 270 VND/ ngày
Không lo Sốt xuất huyết
Trợ cấp khi nằm viện do sốt xuất huyết
Đảm bảo quyền lợi
Điều trị nội trú và tử vong do sốt xuất huyết
Ai cũng tham gia được
Phù hợp cho mọi phân khúc khách hàng

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

THỜI GIAN CHỜ Quyền lợi Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Phạm vi BH/ Số tiền BH 34.000.000 VNĐ 27.000.000 VNĐ
Phần A: 30 ngày A. Tử vong do bệnh sốt xuất huyết 20.000.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ
Phần B: 14 ngày B. Chi phí y tế, điều trị nằm viện do bệnh sốt xuất huyết gây ra. (Tối đa 14 ngày/ năm) Trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp nằm viện 160.000 VNĐ/ ngày nằm viện. Tổng số tiền không quá 1.000.000 VNĐ/ ngày nằm viện Trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp nằm viện 80.000 VNĐ/ ngày nằm viện. Tổng số tiền không quá 500.000 VNĐ/ ngày nằm viện
Phí BH/ người/ năm 97.000 VNĐ 72.000 VNĐ

Phí bảo hiểm

Gói Quyền lợi 1 Quyền lợi 2
Phí BH/ người/ năm 97.000 VNĐ 72.000 VNĐ
Có 2 gói quyền lợi
Đối tượng loại trừ Bảo Hiểm

1. NĐBH tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động thể thao nguy hiểm

2. NĐBH điều khiển hoặc thi hành công vụ trên máy bay

3. Người có tiền sử tâm thần, thần kinh, phong cùi, ung thư

4. Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

5. Người đang trong quá trình điều trị bệnh và thương tật

Thời điểm Bảo hiểm có hiệu lực

Thời gian chờ:

– Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm KH phải báo về cho công ty Bảo hiểm Bảo Minh, và 365 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường.
– KH chi trả trước sau đó yêu cầu bồi thường sau.

Lưu ý:
- Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm KH phải báo về cho công ty Bảo hiểm Bảo Minh, và 365 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường.
- KH chi trả trước sau đó yêu cầu bồi thường sau.

Ví dụ minh hoạ

HOÀN CẢNH:

Anh A bị sốt xuất huyết, nằm BV Nhiệt Đới 7 ngày. Tổng chi phí điều trị là 3 triệu đồng (429 ngàn/ ngày). Vậy Bảo Minh hỗ trợ như thế nào?

(Hồ sơ của KH thỏa các điều kiện về chứng từ và độ tuổi được bảo hiểm. Và KH đang tham gia gói Lựa chọn 2)

GIẢI ĐÁP:

Theo hồ sơ KH cung cấp, chi phí điều trị thực tế: 429 ngàn/ ngày

Căn cứ trên quy định sản phẩm, Bảo Minh trả:

- Chi phí điều trị: 420 ngànngày * 7 ngày = 2940 ngàn VNĐ

- Trợ cấp nằm viện: 80 ngàn/ngày * 7 ngày = 560k VNĐ

Tổng chi phí bồi thường không vượt quá 500 ngàn/ngày

Bảo Minh bồi thường cho KH: 3.5 triệu