FE Credit

Đặc điểm nổi bật Bảo hiểm Sức khỏe cá nhân

Chi trả viện phí, chi phí khám chữa bệnh nội & ngoại trú

Bồi thường nhanh, chính xác

Trợ cấp mất giảm thu nhập khi nằm viện

Điều kiện tham gia đơn giản

1

Không có tiền sử hoặc đang bị tâm thần, thần kinh, phong cùi, ung thư

2

Không bị thương tật từ 50% trở lên

3

Không đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc thương tật

4

Độ tuổi: Từ 18 - 65 tuổi

Quyền lợi Bảo Hiểm ưu việt

I.  BẢO HIỂM CHÍNH

CƠ BẢN

NÂNG CAO

TOÀN DIỆN

 

Phí bảo hiểm/người

 1.085.000 VNĐ

 

1.500.000 VNĐ

 

2.055.000 VNĐ

1

Chết do mọi nguyên nhân

50,000,000 VNĐ

100,000,000 VNĐ

150,000,000 VNĐ

2

Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn

Tỷ lệ % của 50.000.000

Tỷ lệ % của 100.000.000

Tỷ lệ % của 150.000.000

theo bảng tỷ lệ thương tật của công ty BH Bảo Minh

3

Thương tật thân thể tạm thời do tai nạn

Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ thương tật

4

Nằm viện tại bệnh viện Tây y do ốm đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa 60 ngày/năm)

Chi phí thực tế không quá 250.000 / ngày

Chi phí thực tế không quá 500.000 / ngày

Chi phí thực tế không quá 750.000 / ngày

5

Nằm viện tại bệnh viện Đông y do ốm đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa 120 ngày /năm bảo hiểm)

Chi phí thực tế không quá 150.000 / ngày

Chi phí thực tế không quá 300.000 / ngày

Chi phí thực tế không quá 450.000 / ngày

6

 

Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

 

Trả chi phí điều trị thực tế, không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật

(Tối đa 50.000.000 VNĐ)

(Tối đa 100.000.000 VNĐ)

(Tối đa 150.000.000 VNĐ)

II. BẢO HIỂM MỞ RỘNG

BẢN

NÂNG CAO

TOÀN DIỆN

1. Điều trị ngoại trú

2,500,000 VNĐ/Năm

 

Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Tối đa 5 lần/năm bảo hiểm

- Tiền khám bệnh

- Tiền thuốc điều trị

- Xét nghiệm cận lâm sàng có chẩn đoán liên quan đến bệnh điều trị

- Vật tư y tế

 

500.000 VNĐ/lần khám và điệu trị

2. Trợ cấp mất giảm thu nhập

 

Mất giảm thu nhập trong thời gian nằm viện do tai nạn hay do ốm đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa 60 ngày /năm, không áp dụng cho người dưới 18 tuổi và chỉ trả từ ngày thứ 3 trở đi)

200.000 VNĐ/ngày nằm viện.

(*) Tham khảo Nguyên tắc bảo hiểm của sản phẩm để biết thêm chi tiết

Thời điểm bắt đầu hiệu lực bảo hiểm

1

Ốm đau bệnh tật bất ngờ
(Không phải do tai nạn)

Bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2 Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn

365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3

Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4

Trường hợp sinh đẻ

270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5 Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ, thai sản

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có  hiệu lực.

6

Tử vong do Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn

365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7

Tử vong và thương tật thân thể do tai bạn bảo hiểm

Có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

(*) Lưu ý:

 • Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ trừ khi có thỏa thuận khác.
 • Đối với hợp đồng bảo hiểm đầu tiên và hợp đồng bảo hiểm không liên tục, hiệu lực bảo hiểm tuân theo các quy định như bảng trên, trừ khi có thỏa thuận khác.

Thủ tục yêu cầu bồi thường

Gọi điện để thông báo bồi thường:

 • Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh
 • Người liên hệ: Trịnh Quốc Đức
 • Địa chỉ: 778B Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM
 • SĐT: (028) 3995 8658
 • Hoặc liên hệ đường dây nóng: 1800588812, nhấn số 3 rồi nhấn số 2.

Cung cấp các chứng từ cần thiết như được hướng dẫn

TAI NẠN BỆNH TẬT - THAI SẢN 

Giấy yêu cầu bồi thường, biên bản tường trình tai nạn được kê khai đầy đủ theo mẫu.

Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ…

Giấy chứng thương, chứng tử, giấy ủy quyền nhận tiền bồi thường hợp pháp…

Giấy nhập viện và xuất viện, bảng kê chi tiết tiền viện phí, giấy ủy quyền nhận tiền bồi thường hợp pháp…

Chỉ định của bác sĩ điều trị (Toa thuốc, chỉ định ngày nghỉ, v.v..)

Chỉ định của bác sĩ điều trị (chỉ định xét nghiệm…. cận lâm sàng, đề nghị phẫu thuật, v.v..)

Biên lai thu tiền, Hoá đơn mua thuốc, chứng từ  y tế liên quan.

Biên lai thu tiền viện phí, lệ phí , Hoá đơn mua thuốc, chứng từ y tế liên quan…

Giấy tờ xe, bằng lái (nếu đi xe từ 50cc trở lên).

Lưu ý: Đối với phiếu thu / biên lai trên 200.000VNĐ, phải có hóa đơn giá trị gia tăng ( hóa đơn VAT ).

Biên bản tai nạn giao thông của Công An (tai nạn giao thông).

Nhận tiền bảo hiểm sau 7-20 ngày.

Tài liệu tham khảo

Các điểm cần lưu ý

Các điểm cần lưu ý:

 • Toa thuốc khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến Tỉnh, Thành phố, Trung Ương phải có đóng dấu xác nhận. Các toa thuốc khám và điều trị ngoại trú phải ghi rõ tên, địa chỉ Cơ sở y tế và bác sĩ điều trị.
 • Hoá đơn thuốc phải phù hợp với chỉ định của bác sĩ điều trị về chủng loại và số lượng. Không sử dụng 1 toa thuốc nhiều lần cho các hoá đơn thuốc kèm theo.
 • Đơn thuốc phải đúng quy định của Bộ Y Tế và chỉ có giá trị trong 5 ngày, kể từ ngày ra đơn.
 • Giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường phải là bản gốc. Trong trường hợp chứng từ y tế cần lưu giữ lại cho nạn nhân, có thể cung cấp bản copy, Bảo Minh có quyền yêu cầu bản chính để đối chiếu.
 • Hóa đơn có số tiền lớn hơn 200.000VNĐ phải là hóa đơn tài chính. Việc tách số tiền trên 200.000VNĐ thành các hoá đơn bán lẻ không được bảo hiểm chấp nhận.
 • Các chỉ định xét nghiệm của bác sĩ mà không tìm ra bệnh hoặc không liên quan đến việc điều trị bệnh tật thì không được bảo hiểm.

Thời hạn thông báo sự kiện bảo hiểm và thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Quá thời hạn này, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng).

 • Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm: Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải thông báo cho Bảo Minh.
 • Trong vòng một năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi đến Bảo Minh hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

(*) Tài liệu này chỉ bảng tóm tắt các quyền lợi bảo hiểm, chi tiết vui lòng tham khảo quy tắc bảo hiểm