Sản phẩm bảo hiểm từ ứng dụng SHIELD
Sản phẩm phù hợp với bạn là
Tải ngay ứng dụng SHIELD

Để đăng ký và mua sản phẩm trên ứng dụng $HIELD một cách nhanh chóng, khách hàng cần chuẩn bị trước các giấy tờ sau:  
 • CMND/CCCD chính chủ (khi mua sản phẩm bảo hiểm cá nhân) và CMND của người thân/giấy khai sinh cho con nếu < 18 tuổi (khi mua sản phẩm bảo hiểm gia đình).
 • Thẻ ATM/ Tín dụng để thực hiện thanh toán nhanh chóng.

Hãy lựa chọn dựa trên nhu cầu và công việc đặc thù của bạn:
 • Khách hàng có nhu cầu bảo vệ toàn diện: hãy tham khảo sản phẩm Bảo hiểm Sức khoẻ cá nhân (bảo vệ phạm vi nội trú, ngoại trú, điều trị tai nạn, phẫu thuật, trợ cấp mất giảm thu nhập).
 • Khách hàng là tài xế có thu nhập thấp, thường xuyên di chuyển bằng xe: hãy tham khảo Bảo hiểm Tai nạn, Bảo hiểm Xe máy.
 • Khách hàng có nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho người thân: hãy tham khảo sản phẩm Bảo hiểm gia đình.

Trong vòng từ 30 – 365 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng có 30 ngày để thông báo thông tin cho công ty Bảo hiểm, và 365 ngày để gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường. 3 loại giấy tờ khách hàng bắt buộc phải có, nên chuẩn bị trước để nhận được bồi thường bao gồm:
 • CMND bản photo.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Giấy yêu cầu bồi thường.
Giữ lại chứng từ và hoá đơn các loại chi phí điều trị (hoá đơn trên 200.000đ là hoá đơn VAT) để gửi về công ty bảo hiểm.

Gói bảo hiểm của bạn sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bạn. FE SHIELD và công ty bảo hiểm cần biết các thông tin này để đảm bảo gói bảo hiểm sẽ được cung cấp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn sẽ nhận được một bản sao cứng của hợp đồng bảo hiểm gửi đến địa chỉ giao nhận mà bạn đã cung cấp. Hợp đồng này sẽ liệt kê chi tiết tất cả các thông tin chính về chính sách bảo hiểm của bạn, chẳng hạn như phạm vi bảo hiểm, số chính sách và ngày hết hạn.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm bảo hiểm trên FE SHIELD. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của mình, hãy lưu ý những chính sách bảo vệ bạn hiện có. Chính sách hiện tại của bạn có thể khác với chính sách của chúng tôi về bảo vệ, số tiền bảo hiểm và các chi tiết khác.

Các tài liệu bạn cần cung cấp để mua bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm bạn mua. Chúng tôi đã làm hết sức mình để đảm bảo bạn chỉ cần cung cấp càng ít thông tin càng tốt.  
 • Đối với tất cả các sản phẩm, bạn sẽ được yêu cầu tải lên một bản sao của CMND
 • Đối với Sức khỏe Gia đình, bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp CMND các thành viên gia đình được bảo hiểm, hoặc nhập thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, v.v. cho các thành viên gia đình không có CMND
 • Đối với xe BH Xe máy, bạn cần phải có Giấy đăng ký xe máy và/hoặc số nhận dạng xe (VIN), số động cơ và biển số xe.
Chúng tôi cần những tài liệu này để đảm bảo chúng tôi biết ai là người mà chúng tôi đang bảo vệ. Thông tin mà bạn cung cấp càng chi tiết thì sẽ càng dễ dàng cho bạn đưa ra yêu cầu bồi thường trong tương lai. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc cung cấp bất kỳ chi tiết nào được đề cập ở trên, hãy liên hệ và chúng tôi có thể nói chuyện với bạn một cách chi tiết.
Thông tin của bạn